องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนตาล
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล 64/1 หมู่ 2 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120 โทร. 042 - 050121 โทรสาร. 042 - 050213

กองทุนหลักประกันสุภาพตำบลโนนตาล
folder งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนตาล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 727
folder ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้าง
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 1 เครื่อง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (acer) สำนักปลัด ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
photo ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง 1416 นครพนม หมายเลขครุภัณฑ์ 001-57-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออกและโรคที่เกิดจากยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ MAZDA 4 ประตู สีแดง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89 |
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ยี่ห้อ Mitsubishi 2 ประตู สีแดง หมายเลข 80-6160 นครพนม poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92 |
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ยี่ห้อ Mazda BT 50 2 ประตู สีบรอนด์ หมายเลขทะเบียน บจ 6690 นครพนม ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90 |
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 |
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 |
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (เมาส์และคีย์บอร์ด) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 |
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำการศึกษาวิจัยการประเมินความพึงพอใจ เพื่อสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104 |
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุโดเมน ระบบเว็บไซต์และ Hosting ไม่จำกัดพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110 |
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.โนนตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112 |
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการฏิบัติงานราชการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97 |
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ Star Aire หมายเลขครุภัณฑ์ 420-57-0014 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95 |
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการฉีดวัคซีน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาคโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 |
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อก๊าซหุงต้ม เพื่อใช้ในการฝึกอบรมตามโครงการอบรมชุดจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 |
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการฝึกอบรมตามโครงการอบรมชุดจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องเขียน ตามโครงการอบรมชุดจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103 |
1 - 20 (ทั้งหมด 78 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสุภวิทย์ พรรณวงศ์)
นายก อบต.โนนตาล
(นายสุภวิทย์ พรรณวงศ์)
นายก อบต.โนนตาล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร