องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนตาล
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
folder ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม ระบบเครื่องกระจายเสียงไร้สาย หมู่ที่ 11 บ้านน้อยทวย ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการต่ออายุโดเมน https://www.nontan-npm-go.th/เว็บไซต์ และ Hosting ไม่จำกัดพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำแบบประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
photo ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ของส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน 80-8778 นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างการทำแบบประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการต่อโดเมน https//www.nontan-npm-go.th/เว็บไซต์และHosting ไม่จำกัดพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง กองคลัง และกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง กองคลัง และกองการศึกษา สาสนาและวัฒนธรรม โดยเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง สำนักปลัด โดยเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 1 เครื่อง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (acer) สำนักปลัด ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
photo ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง 1416 นครพนม หมายเลขครุภัณฑ์ 001-57-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออกและโรคที่เกิดจากยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ยี่ห้อ Mazda BT 50 2 ประตู สีบรอนด์ หมายเลขทะเบียน บจ 6690 นครพนม ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ยี่ห้อ Mitsubishi 2 ประตู สีแดง หมายเลข 80-6160 นครพนม poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 230
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ MAZDA 4 ประตู สีแดง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 223
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 223
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 242
1 - 20 (ทั้งหมด 89 รายการ) 1 2 3 4 5