องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

อบต/เทศบาล
ชื่อหน่วยงาน
อำเภอ จังหวัด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
camera_alt ภาพกิจกรรม
การทำลายหนังสือราชการที่ครบกำหนดอายุการเก็บรักษาประจำปี 2565 [2 ธันวาคม 2565]
มอบไม้เท้าไดโซ จากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม โดยคุณจิรฎา วิวัฒนะ ผู้มีจิตศรัทธา มอบให้กับผู้สูงอายุตำบลโนนตาล ที่มีความจำเป็น จำนวน 49 ราย ร่วมรับมอบ ณ... [7 ตุลาคม 2565]
ประชุมคณะกรรมการกองทุนเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบล ในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการดำเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566 [6 ตุลาคม 2565]
♥️♥️ด้วยรักและผูกพัน♥️♥️ ผูกข้อมือส่งเจ้าหน้าที่ พัสดุ กองคลัง (เพียช) ไปสานฝันธุระกิจส่วนตัว [30 กันยายน 2565]
ประชุมคณะกรรมการ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานกองทุนกลักประกันสุขภาพ ปี 2565 [29 กันยายน 2565]
ระชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล สมัยวิสามัญ ที่ 1 ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ในงบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง [28 กันยายน 2565]
โครงการอบรมบำบัดฟื้นฟูและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่บ้านดงยางหมู่ที่ 12 ตำบลโนนตาล [26 กันยายน 2565]
การประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลโนนตาล [23 กันยายน 2565]
ประธานกลุ่มชำระเงินกู้กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ตำบลโนนตาล [20 กันยายน 2565]
ขอเชิญร่วมงานการแข่งขันเรือ "ศึกชิงจ้าวหนองแวง ครั้งที่ 16 " ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณน้ำหนองแวง [19 กันยายน 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 - 10 (ทั้งหมด 123 รายการ)