องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนตาล
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 [2 มิถุนายน 2565]
ระชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล สมัยสามัญ ที่ 2/2565 ครั้งที่ 2 [25 พฤษภาคม 2565]
ต้อนรับน้องๆนักศึกษา จาก วิทยาลัยเทคนิคนครพนม และมอบนโยบายการฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล [22 มีนาคม 2565]
มอบถุงยังชีพและให้กำลังใจกลุ่มเสี่ยง และผู้ที่กักตัวที่บ้าน (Home Isolation) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ตำบลโนนตาล [21 มีนาคม 2565]
ออกให้บริการประชาชนโดยการส่งน้ำหอประปาบ้านนาผักปอด [21 มีนาคม 2565]
ออกบริการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นตำบลโนนตาล [21 มีนาคม 2565]
การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อยกระดับและฟื้นฟูการท่องเที่ยวไทยหลังภาวะโควิด19” ณ หมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่าไทญ้อบ้านโพน [2 มีนาคม 2565]
ขอเชิญชวนประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment:EIT)หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล [1 มีนาคม 2565]
ขอเชิญชวนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) [1 มีนาคม 2565]
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนตำบลโนนตาล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล [21 กุมภาพันธ์ 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 - 10 (ทั้งหมด 83 รายการ)