องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนตาล
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล 64/1 หมู่ 2 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120 โทร. 042 - 050121 โทรสาร. 042 - 050213

camera_alt ภาพกิจกรรม
5 ก.ค.64 เวลา 16.00 น. ดร.สุภวิทย์ พรรณวงศ์ นายก อบต.โนนตาล รองลักขณา กิติศรีวรพันธ์ และ ผอ.วารุณี พรรณวงศ์ ต้อนรับนายปิตานนท์ ปัญญา นายอำเภอท่าอุเทน พร้อมด้วยปลัดอาวุโส ออกตรวจสถานที่กักตัว (LQ) ตำบลโนนตาล ณ วิทยาลัยเทคนิคท่าอุเทน บ้านกุดสะกอย ม.7 ต.โนนตาล... [5 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
4 ก.ค.64 เวลา 10.00 น.ดร.สุภวิทย์ พรรณวงศ์ นายก อบต.โนนตาล ประชุมด่วน ร่วมกับผู้นำชุมชน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน / ผอ.รพ.สต. พื้นที่ตำบลโนนตาล ในการปรึกษาเตรียมสถานที่กักตัว (LQ)สำหรับผู้ที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงเข้ามาในพื้นที่ตำบลโนนตาล ตามมาตรการของจังหวัดนครพนม [4 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการ "ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข" [2 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
2 ก.ค.64 เวลา 13.30 น.ดร.สุภวิทย์ พรรณวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล ประชุมร่วมกับ กำนันนิกร บุตรโคตร์ /ผอ.รพสต.โนนตาล,บ้านกลาง/เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมโรคระดับตำบล ประชุมการจัดเตรียมสถานที่กักตัวพื้นที่ตำบลโนนตาล( LQ )... [2 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส [21 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
ออกสำรวจ พื้นที่เพื่อเป็นแนวทางขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อนำไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน [18 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
รับมอบอุปกรณ์ในการระงับเหตุ ตามโครงการ "นาคาพิทักษ์ รักษ์ประชา" [17 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
ออกพ่นฆ่าเชื้อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในวันที่ 14 มิ.ย.64 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [11 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (๓ มิถุนายน ๒๕๖๔) [10 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
ประชุมร่วมกับคณะทำงาน ในการจัดเตรียมสถานที่ปล่อยปลา พื้นที่ตำบลโนนตาล เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี [4 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 69 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายคฑาเทพ วดีศิริศักดิ์
นายก อบต.โนนตาล
โทร : 042-050212 ต่อ
นายคฑาเทพ วดีศิริศักดิ์
นายก อบต.โนนตาล
โทร : 042-050212 ต่อ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กองทุนหลักประกันสุภาพตำบลโนนตาล
folder งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนตาล
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 1,014