องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนตาล
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาของประชาชน ผู้สูงอายุ ประจำเดือน มีนาคม 2566 [21 มีนาคม 2566]
ขอเชิญร่วมนมัสการพระนอนในเทศกาลแห่พระเล่นน้ำ ในวันที่ 9-11 เมษายน 2566 ณ วัดอรัญลัฏฐิวัน [19 มีนาคม 2566]
เปิดรับสมัครแข่งขันฟุตบอล "ไทโนนตาลคัพ ครั้งที่ 1" ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2566 ณ สนามกีฬาชั่วคราว อบต.โนนตาล ????สมัคร 16 มี.ค.-7 เม.ย.2566 ????รับจำนวนจำกัด 16 ทีม [19 มีนาคม 2566]
ธ.ก.ส.เปิดบริการลูกค้ากรณีพิเศษ [18 มีนาคม 2566]
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนบ้านน้อยทวย [17 มีนาคม 2566]
กิจกรรม 5ส. ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าอบต.โนนตาล [17 มีนาคม 2566]
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญสมาชิกเกษตรกรที่ลงทะเบียนเกษตรกร เลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกร ประเภทผู้แทนเขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอท่าอุเทน [16 มีนาคม 2566]
ประชุมหารือเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านน้อยทวย ให้มีโอกาศศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาค่อนข้างต่ำ เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจน และอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากโรงเรียนมัธยมศึกษา... [14 มีนาคม 2566]
อนุเคราะห์ใช้รถกระเช้าเพื่อทำการตัดกิ่งไม้บริเวณป่าช้าประจำหมู่บ้าน หมู่ 9 และหมู่14 ต.โนนตาฃ [13 มีนาคม 2566]
ประชุม ติดตามการปฏิบัติราชการ และ การดำเนินงาน และกิจกรรม /โครงการต่างๆ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [13 มีนาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 - 10 (ทั้งหมด 195 รายการ)