องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนตาล
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาของประชาชน ผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤษภาคม2566
รายละเอียด : 23 พ.ค.2566 เวลา 09.00 น. นายคฑาเทพ วดีศิริศักดิ์ นายก อบต.โนนตาล เป็นประธานเปิดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาของประชาชน ผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤษภาคม2566โดยมี นางสาวสุวรรณ บุสุวะ นางฉลวย มูลโคตร นางสุพรรณ เกษมสิน คณะคุณครูจาก รร.ผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลท่าอุเทน มาร่วมจัดกิจกรรมนันทนาการเป็นกิจกรรมที่ทำในช่วงเวลาว่าง เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญาและสังคม ช่วยให้ผู้สูงอายุมีความผ่อนคลาย และพัฒนาร่างกาย ให้มีความสดชื่นและให้ผู้สูงอายุมีความตื่นตัวอยู่เสมอและได้รับความรู้จากนางสาวปิยะดา พ่อศรีชา นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บ้านกลาง ให้ความรู้ วิธีปฏิบัติตัวและการใช้ชีวิตให้สมวัยให้ห่างไกลโรคของผู้สูงอายุในพื้นที่ ตำบลโนนตาล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
ผู้โพส : admin