องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนตาล
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ออกให้บริการประชาชนโดยการส่งน้ำหอประปาบ้านนาผักปอด
รายละเอียด : 21 มีนาคม 2565 นายคฑาเทพ วดีศิริศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล มอบงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ออกให้บริการประชาชนโดยการส่งน้ำหอประปาบ้านนาผักปอด เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ #น้ำไหลไฟสว่างเพื่อคนโนนตาลบ้านเฮา
ผู้โพส : admin