องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนตาล
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล พร้อมคณะ สวัสดีปีใหม่ เกษตรอำเภอท่าอุเทน
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2566 เวลา 11.30 น. นายคฑาเทพ วดีศิริศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล พร้อมคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล เข้าคารวะ นางสาวนิภาพร ไชยราช เกษตรอำเภอท่าอุเทน พร้อมมอบกระเช้าปีใหม่ และเสื้อประจำหน่วยงาน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ผู้โพส : admin