องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนตาล
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ระชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล สมัยสามัญ ที่ 2/2565 ครั้งที่ 2
รายละเอียด : 25 พ.ค.2565 เวลา 09.30 น. รตท.สงวนชัย ภะวะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล เป็นประธานเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล สมัยสามัญที่ 2/2565 ครั้งที่ 2 เพื่อโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ 2565 ในงบลงทุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยมาด้วยวิธีงบประมาณของส่วนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2563 และปรึกษาข้อราชการอื่นๆ มี นายคฑาเทพ วดีศิริศักดิ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ อบต.และผู้ใหญ่บ้านผู้แทนประชาชน เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
ผู้โพส : admin