องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนตาล
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
อบรถสามล้อชนิดมือโยก ให้กับ ผู้พิการ จำนวน 3 ราย ในพื้นที่ อบต.โนนตาล
รายละเอียด : 25 พ.ค.2566 เวลา 11.00 น.นายคฑาเทพ วดีศิริศักดิ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. และ เจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน มอบรถสามล้อชนิดมือโยก ให้กับ ผู้พิการ จำนวน 3 ราย ในพื้นที่ อบต.โนนตาล เพื่อความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้พิการให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครพนม
ผู้โพส : admin