องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนตาล
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(ภายนอก)ของการบริหารส่วนตำบลโนนตาลในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566
รายละเอียด : ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของการบริหารส่วนตำบลโนนตาลในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 คือ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือติดต่อตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาลในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สามาเข้าไปตอบแบบสอบถามตามลิงค์ ด้านล่าง เลยคะ https://itas.nacc.go.th/go/eit/xohb0r
ผู้โพส : admin