องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนตาล
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจะทำร่างผังเมืองรวม เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม
รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจะทำร่างผังเมืองรวม เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา13:30 น -16:30 น ณ หอประชุมเทศบาลเมืองนครพนมอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ผู้โพส : admin