ชื่อเรื่อง : การประมูลเสนอราคาจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
ชื่อไฟล์ : IOrEPr0Mon110027.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : เวลา 10.20 น.คณะกรรมการได้ทำการประมูลเสนอราคาจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล ตามประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล โดยมีผู้เข้าร่วมประมูล 4 ราย และผู้ชนะการประมูล คือ คุณสุดสวาท แซ่ลี้ จำนวน 3,500 บาท ขอขอบคุณผู้ที่สนใจและเข้าร่วมการประมูลทุกท่าน


ชื่อไฟล์ : ieUCjEfMon110037.jpg

ชื่อไฟล์ : nLTbessMon110037.jpg

ชื่อไฟล์ : FBsENPgMon110037.jpg

ชื่อไฟล์ : FLuLr5jMon110043.jpg

ชื่อไฟล์ : QYCdwoPMon110043.jpg

ชื่อไฟล์ : TlHKQi2Mon110043.jpg

ชื่อไฟล์ : 33rsH53Mon110055.jpg