ชื่อเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล ใหม่ หมู่ที่ 5 บ้านกุดกุ่มใหญ่
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล ใหม่ หมู่ที่ 5 บ้านกุดกุ่มใหญ่ ดังนี้ #ผู้สมัคร ส.อบต.โนนตาล หมู่ที่ 5 -นางสาวปิยดา พ่อตาแสง หมายเลข 1 -นายกิติศักดิ์ กิติศรีวรพันธุ์ หมายเลข 2
ชื่อไฟล์ : 3flpbCAWed31705.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : dB1qv9rWed31712.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้