ชื่อเรื่อง : แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(ภายนอก)ของการบริหารส่วนตำบลโนนตาลในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566
รายละเอียด : ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของการบริหารส่วนตำบลโนนตาลในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 คือ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือติดต่อตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาลในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สามาเข้าไปตอบแบบสอบถามตามลิงค์ ด้านล่าง เลยคะ https://itas.nacc.go.th/go/eit/xohb0r
ชื่อไฟล์ : GumBSyOThu110000.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : DZC8G0RThu110115.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้