ชื่อเรื่อง : เรียนเจ้าของป้าย..อย่าลืมยื่นแบบและชำระภาษีป้ายภายในระยะเวลาที่กำหนดนะคะ...ถ้าพ้นกำหนดระยะเวลา...จะมีเงินเพิ่มนะคะ!!!
รายละเอียด : เรียนเจ้าของป้าย..อย่าลืมยื่นแบบและชำระภาษีป้ายภายในระยะเวลาที่กำหนดนะคะ...ถ้าพ้นกำหนดระยะเวลา...จะมีเงินเพิ่มนะคะ!!!
ชื่อไฟล์ : wFgjmvTTue115813.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : eaPd9rHTue115817.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้