ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ศาลาประชาคม-ทางไปบ้านบะหว้า) หมู่ที่ 9 บ้านธาตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง