ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 บ้านคำฮาก (เส้นบ้านคำฮาก-ทุ่งน้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง