ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาล ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง