ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธาตุ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง