ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เลื่อยยนต์บาร์โซ่ยาว 11.5 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง