ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ถังน้ำพลาสติก) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง