ชื่อเรื่อง : ซื้อของรางวัล ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง