ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 80-6160 นครพนม ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง