ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน บจ ๖๖๙๐ นครพนม ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง