องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนตาล
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล 64/1 หมู่ 2 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120 โทร. 042 - 050121 โทรสาร. 042 - 050213กองทุนหลักประกันสุภาพตำบลโนนตาล
folder งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนตาล

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 151
เดือนนี้ 5,515
เดือนที่แล้ว 8,836
ทั้งหมด 43,359

account_box คณะผู้บริหาร
(ดร.สุภวิทย์ พรรณวงศ์)
นายก อบต.โนนตาล
โทร : 064-1455298
(ดร.สุภวิทย์ พรรณวงศ์)
นายก อบต.โนนตาล
โทร : 064-1455298
(นายสมคิด มณีลุน)
รองนายก อบต.โนนตาล
โทร : 082-5171261
(นายสมคิด มณีลุน)
รองนายก อบต.โนนตาล
โทร : 082-5171261
(นางลักขณา กิติศรีวรพันธุ์)
รองนายก อบต.โนนตาล
โทร : 085-6077226
(นางลักขณา กิติศรีวรพันธุ์)
รองนายก อบต.โนนตาล
โทร : 085-6077226
(นายนพพล พิมพ์พันธุ์)
เลขานุการนายก อบต.โนนตาล
โทร : 099-0729548
(นายนพพล พิมพ์พันธุ์)
เลขานุการนายก อบต.โนนตาล
โทร : 099-0729548
account_box สมาชิกสภา
(นายสนั่น นครังสุ)
ประธานสภา
โทร : 095-2128745
(นายสนั่น นครังสุ)
ประธานสภา
โทร : 095-2128745
(นางฐิติทิพย์ กิติศรีวรพันธุ์)
รองประธานสภา
โทร : 081-1190608
(นางฐิติทิพย์ กิติศรีวรพันธุ์)
รองประธานสภา
โทร : 081-1190608
(นางรัตนาภรณ์ สาระวิถี)
เลขานุการสภา
(นางรัตนาภรณ์ สาระวิถี)
เลขานุการสภา
(นางพัชรินทร์ เพ็ชรสิงห์หาญ)
ส.อบต.หมู่ที่ 1
(นางพัชรินทร์ เพ็ชรสิงห์หาญ)
ส.อบต.หมู่ที่ 1
(นายสัญญา บุพศิริ)
ส.อบต.หมู่ที่ 1
โทร : 081-9590677
(นายสัญญา บุพศิริ)
ส.อบต.หมู่ที่ 1

โทร : 081-9590677
(นายชวลิต บุพศิริ)
ส.อบต.หมู่ที่ 2
โทร : 085-0117660
(นายชวลิต บุพศิริ)
ส.อบต.หมู่ที่ 2

โทร : 085-0117660
นายสนั่น นครังสุ
ส.อบต.หมู่ที่ 2
โทร : 095-2128745
นายสนั่น นครังสุ
ส.อบต.หมู่ที่ 2

โทร : 095-2128745
(นายเอี่ยม วรรณษา)
ส.อบต.หมู่ที่ 3
โทร : 085-8143651
(นายเอี่ยม วรรณษา)
ส.อบต.หมู่ที่ 3

โทร : 085-8143651
(นายคมศร บุพศิริ)
ส.อบต.หมู่ที่ 3
โทร : 087-9177465
(นายคมศร บุพศิริ)
ส.อบต.หมู่ที่ 3

โทร : 087-9177465
(นายสงวน พุทธิสัย)
ส.อบต.หมู่ที่ 4
โทร : 092-4021287
(นายสงวน พุทธิสัย)
ส.อบต.หมู่ที่ 4

โทร : 092-4021287
(นายถาวร กิติศรีวรพันธุ์)
ส.อบต.หมู่ที่ 4
โทร : 093-3816055
(นายถาวร กิติศรีวรพันธุ์)
ส.อบต.หมู่ที่ 4

โทร : 093-3816055
(นางฐิติทิพย์ กิติศรีวรพันธุ์)
ส.อบต.หมู่ที่ 5
โทร : 081-1190608
(นางฐิติทิพย์ กิติศรีวรพันธุ์)
ส.อบต.หมู่ที่ 5

โทร : 081-1190608
(นางพอดี ประพัสรางค์)
ส.อบต.หมู่ที่ 6
โทร : 085-7599270
(นางพอดี ประพัสรางค์)
ส.อบต.หมู่ที่ 6

โทร : 085-7599270

ส.อบต.หมู่ที่ 6

ส.อบต.หมู่ที่ 6
(นางลักขณา เขื่อนแก้ว)
ส.อบต.หมู่ที่ 7
โทร : 081-1175542
(นางลักขณา เขื่อนแก้ว)
ส.อบต.หมู่ที่ 7

โทร : 081-1175542
(นางนิตยา สุวรรณมาโจ)
ส.อบต.หมู่ที่ 7
โทร : 085-4508204
(นางนิตยา สุวรรณมาโจ)
ส.อบต.หมู่ที่ 7

โทร : 085-4508204
(นายปราโมทย์ พันธุ์เมือง)
ส.อบต.หมู่ที่ 8
โทร : 089-2736842
(นายปราโมทย์ พันธุ์เมือง)
ส.อบต.หมู่ที่ 8

โทร : 089-2736842
(นายนริน สุวรรณมาโจ)
ส.อบต.หมู่ที่ 8
โทร : 085-7504441
(นายนริน สุวรรณมาโจ)
ส.อบต.หมู่ที่ 8

โทร : 085-7504441
(นายวิสิทธิ์ บุตตะ)
ส.อบต.หมู่ที่ 9
โทร : 087-4320473
(นายวิสิทธิ์ บุตตะ)
ส.อบต.หมู่ที่ 9

โทร : 087-4320473
(นายมานพ ชนะดิษฐ์)
ส.อบต.หมู่ที่ 9
โทร : 085-1427620
(นายมานพ ชนะดิษฐ์)
ส.อบต.หมู่ที่ 9

โทร : 085-1427620
(นายวัน อุเทนจันทร์)
ส.อบต.หมู่ที่ 10
โทร : 088-2195507
(นายวัน อุเทนจันทร์)
ส.อบต.หมู่ที่ 10

โทร : 088-2195507
(นายไพวัลย์ แพงมาลา)
ส.อบต.หมู่ที่ 10
โทร : 0884959768
(นายไพวัลย์ แพงมาลา)
ส.อบต.หมู่ที่ 10

โทร : 0884959768
(นายอรรถพล สงฆ์อินทร์)
ส.อบต.หมู่ที่ 11
โทร : 082-1137927
(นายอรรถพล สงฆ์อินทร์)
ส.อบต.หมู่ที่ 11

โทร : 082-1137927
(นางทุมมี คาระวงค์)
ส.อบต.หมู่ที่ 11
โทร : 089-4568789
(นางทุมมี คาระวงค์)
ส.อบต.หมู่ที่ 11

โทร : 089-4568789
(นายสมดี ประพัสรางค์)
ส.อบต.หมู่ที่ 12
โทร : 086-8190664
(นายสมดี ประพัสรางค์)
ส.อบต.หมู่ที่ 12

โทร : 086-8190664
(นายสมชาย จักรพิมพ์)
ส.อบต.หมู่ที่ 12
โทร : 089-2760198
(นายสมชาย จักรพิมพ์)
ส.อบต.หมู่ที่ 12

โทร : 089-2760198
(นายสมชาย เพชรอุเทน)
ส.อบต.หมู่ที่ 13
โทร : 083-3815977
(นายสมชาย เพชรอุเทน)
ส.อบต.หมู่ที่ 13

โทร : 083-3815977
(นายศรีวันชัย อนุญาหงส์)
ส.อบต.หมู่ที่ 13
โทร : 083-3293041
(นายศรีวันชัย อนุญาหงส์)
ส.อบต.หมู่ที่ 13

โทร : 083-3293041
(นางรัชนี พิมพ์พันธ์)
ส.อบต.หมู่ที่ 14
โทร : 093-5510486
(นางรัชนี พิมพ์พันธ์)
ส.อบต.หมู่ที่ 14

โทร : 093-5510486
(นายปราโมทย์ ศิริญาติ)
ส.อบต.หมู่ที่ 14
โทร : 086-0661985
(นายปราโมทย์ ศิริญาติ)
ส.อบต.หมู่ที่ 14

โทร : 086-0661985
(นางศศิธร กวนศักดิ์)
ส.อบต.หมู่ที่ 15
โทร : 084-4038069
(นางศศิธร กวนศักดิ์)
ส.อบต.หมู่ที่ 15

โทร : 084-4038069
(นายณัฐวุฒิ พรมสุ้ย)
ส.อบต.หมู่ที่ 15
โทร : 080-1904702
(นายณัฐวุฒิ พรมสุ้ย)
ส.อบต.หมู่ที่ 15

โทร : 080-1904702
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางรัตนาภรณ์ สาระวิถี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
นางรัตนาภรณ์ สาระวิถี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
นายฤทธิพร เปี่ยมศิริ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
นายฤทธิพร เปี่ยมศิริ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
นายสุวรรณ วงค์ใหญ่
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
นายสุวรรณ วงค์ใหญ่
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
นางพิศมัย สุวรรณรอ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางพิศมัย สุวรรณรอ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายสุวรรณ วงค์ใหญ่
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นายสุวรรณ วงค์ใหญ่
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นายพรชัย รัตนวงศ์ปาน
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายพรชัย รัตนวงศ์ปาน
ผู้อำนวยการกองช่าง
account_box สำนักปลัด
นางสาวจันทร์สมร วรรณษา
นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 042-050212 ต่อ 11
นางสาวจันทร์สมร วรรณษา
นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 042-050212 ต่อ 11
จ่าเอกชารี สุขบัติ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
โทร : 042-050212 ต่อ 11
จ่าเอกชารี สุขบัติ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
โทร : 042-050212 ต่อ 11
นางสาวจันทร์สมร วรรณษา
นิติกรชำนาญการ
โทร : 042-050212 ต่อ 11
นางสาวจันทร์สมร วรรณษา
นิติกรชำนาญการ
โทร : 042-050212 ต่อ 11
นายประสิทธิ์ วงจวง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 042-050212 ต่อ 11
นายประสิทธิ์ วงจวง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 042-050212 ต่อ 11
นางสาวสุนิสา ภูมิชัย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร : 042-050212 ต่อ 11
นางสาวสุนิสา ภูมิชัย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร : 042-050212 ต่อ 11
นางสาวจริยา ประสานตรี
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน
โทร : 042-050212 ต่อ 11
นางสาวจริยา ประสานตรี
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน
โทร : 042-050212 ต่อ 11
นายธนวัฒน์ ต่อซอน
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร : 042-050212 ต่อ 11
นายธนวัฒน์ ต่อซอน
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร : 042-050212 ต่อ 11
นายวรกานต์ มีแวว
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร : 042-050212 ต่อ 11
นายวรกานต์ มีแวว
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร : 042-050212 ต่อ 11
นางสาวกนกทิพย์ สุวรรณมาโจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 042-050212 ต่อ 11
นางสาวกนกทิพย์ สุวรรณมาโจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 042-050212 ต่อ 11
นางสาวธนาพร สุวรรณมาโจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
โทร : 042-050212 ต่อ 11
นางสาวธนาพร สุวรรณมาโจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
โทร : 042-050212 ต่อ 11
นางสาวรัตติยา กวนคำอุ้ย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
โทร : 042-050212 ต่อ 11
นางสาวรัตติยา กวนคำอุ้ย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
โทร : 042-050212 ต่อ 11
นางสาวณัฏฐนันท์ ชนะดิษฐ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 042-050212 ต่อ 11
นางสาวณัฏฐนันท์ ชนะดิษฐ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 042-050212 ต่อ 11
นายวุฒชัย เสนาศรี
พนักงานขับรถ
โทร : 042-050212 ต่อ 11
นายวุฒชัย เสนาศรี
พนักงานขับรถ
โทร : 042-050212 ต่อ 11
นายภานุพงค์ ท่าเข
พนักงานขับรถ
โทร : 042-050212 ต่อ 11
นายภานุพงค์ ท่าเข
พนักงานขับรถ
โทร : 042-050212 ต่อ 11
นายชลวิทย์ สิงห์เงา
พนักงานขับรถ
โทร : 042-050212 ต่อ 11
นายชลวิทย์ สิงห์เงา
พนักงานขับรถ
โทร : 042-050212 ต่อ 11
นายพสิษฐ์ จันทะขิน
พนักงานดับเพลิง
โทร : 042-050212 ต่อ 11
นายพสิษฐ์ จันทะขิน
พนักงานดับเพลิง
โทร : 042-050212 ต่อ 11
นายจักรกฤษณ์ ฤทธิแผลง
พนักงานขับรถ
โทร : 042-050212 ต่อ 11
นายจักรกฤษณ์ ฤทธิแผลง
พนักงานขับรถ
โทร : 042-050212 ต่อ 11
นายเอกพงศ์ ศรีมงคล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 042-050212 ต่อ 11
นายเอกพงศ์ ศรีมงคล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 042-050212 ต่อ 11
นายถาวร พรม
นักการภารโรง
โทร : 042-050212 ต่อ 11
นายถาวร พรม
นักการภารโรง
โทร : 042-050212 ต่อ 11
นายอภิสิทธิ์ สุวรรณมาโจ
นักการภารโรง
โทร : 042-050212 ต่อ 11
นายอภิสิทธิ์ สุวรรณมาโจ
นักการภารโรง
โทร : 042-050212 ต่อ 11
นายเฉลิมชัย ศรีมงคล
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์และบันทึกข้อมูล
โทร : 042-050212 ต่อ 11
นายเฉลิมชัย ศรีมงคล
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์และบันทึกข้อมูล
โทร : 042-050212 ต่อ 11
นางพรสวรรค์ ขวัญเมือง
แม่บ้าน
โทร : 042-050212 ต่อ 11
นางพรสวรรค์ ขวัญเมือง
แม่บ้าน
โทร : 042-050212 ต่อ 11
account_box กองคลัง
นางพิศมัย สุวรรณรอ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 042-050212 ต่อ 17
นางพิศมัย สุวรรณรอ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 042-050212 ต่อ 17
นายอะนน สืบเสน
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
โทร : 042-050212 ต่อ 17
นายอะนน สืบเสน
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
โทร : 042-050212 ต่อ 17
นางสาวเจนจิรา ฤทธิแผลง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 042-050212 ต่อ 22
นางสาวเจนจิรา ฤทธิแผลง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

โทร : 042-050212 ต่อ 22
นางสาวภัสราณี บุตรสิงขรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 042-050212 ต่อ 22
นางสาวภัสราณี บุตรสิงขรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

โทร : 042-050212 ต่อ 22
นางสาวปวันรัตน์ ฉลาดคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 042-050212 ต่อ 22
นางสาวปวันรัตน์ ฉลาดคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

โทร : 042-050212 ต่อ 22
นางสาวปิยะพร แสนวิลัย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก้บรายได้และบันทึกข้อมูล
โทร : 042-050212 ต่อ 22
นางสาวปิยะพร แสนวิลัย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก้บรายได้และบันทึกข้อมูล

โทร : 042-050212 ต่อ 22
นางสาวสุพัตรา นครังสุ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้และบันทึกข้อมูล
โทร : 042-050212 ต่อ 22
นางสาวสุพัตรา นครังสุ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้และบันทึกข้อมูล

โทร : 042-050212 ต่อ 22
account_box กองช่าง
นายพรชัย รัตนวงศ์ปาน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 042-050212 ต่อ 11
นายพรชัย รัตนวงศ์ปาน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 042-050212 ต่อ 11
นางสาวปรันดา นครังสุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 042-050212 ต่อ 11
นางสาวปรันดา นครังสุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 042-050212 ต่อ 11
นายเริงชัย นครังสุ
ผู้ช่วยช่างโยธา
โทร : 042-050212 ต่อ 11
นายเริงชัย นครังสุ
ผู้ช่วยช่างโยธา
โทร : 042-050212 ต่อ 11
นายนิสิต สุวรรณศักดิ์
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
โทร : 042-050212 ต่อ 11
นายนิสิต สุวรรณศักดิ์
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
โทร : 042-050212 ต่อ 11
นายนฤชาติ สลูตเตอร์
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
โทร : 042-050212 ต่อ 11
นายนฤชาติ สลูตเตอร์
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
โทร : 042-050212 ต่อ 11
นายเกียรติศักดิ์ พรหม
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำรวจภาคสนาม
นายเกียรติศักดิ์ พรหม
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำรวจภาคสนาม
นายพรชัย สาหัส
ผู้ดูแลระบบน้ำประปา
นายพรชัย สาหัส
ผู้ดูแลระบบน้ำประปา
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายสุวรรณ วงค์ใหญ่
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 042-050212 ต่อ 18
นายสุวรรณ วงค์ใหญ่
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางสาวนันท์นภัส เปาวะนา
นักวิชาการศึกษา
โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางสาวนันท์นภัส เปาวะนา
นักวิชาการศึกษา
โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางสาวนิตยา มณีลุน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางสาวนิตยา มณีลุน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางเยาวมาลย์ แสนคำ
ครู ศพด.บ้านตาล
โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางเยาวมาลย์ แสนคำ
ครู ศพด.บ้านตาล

โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางนวลละออง ใจตรง
ครู ศพด.บ้านโพน
โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางนวลละออง ใจตรง
ครู ศพด.บ้านโพน

โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางทักขิน สาหัส
ครู ศพด.บ้านคำฮาก
โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางทักขิน สาหัส
ครู ศพด.บ้านคำฮาก

โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางภารุจีร์ อวิโรจน์
ครู ศพด.บ้านนาผักปอด
โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางภารุจีร์ อวิโรจน์
ครู ศพด.บ้านนาผักปอด

โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางดารัตน์ วงศ์ศรี
ครู ศพด.บ้านธาตุ
โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางดารัตน์ วงศ์ศรี
ครู ศพด.บ้านธาตุ

โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางสาวนันทา บุพศิริ
ครู ศพด.บ้านตาล
โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางสาวนันทา บุพศิริ
ครู ศพด.บ้านตาล

โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางเยาวเรศ ไตรพล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านคำฮาก
โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางเยาวเรศ ไตรพล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านคำฮาก

โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางสาวธมนวรรณ สอนพงษ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านโพน
โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางสาวธมนวรรณ สอนพงษ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านโพน

โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางสาวเจนจิรา บุพศิริ
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านนาผักปอด
โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางสาวเจนจิรา บุพศิริ
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านนาผักปอด

โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางปรียารัศม์ เปี่ยมศิริ
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านนาตาล
โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางปรียารัศม์ เปี่ยมศิริ
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านนาตาล

โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางสาวสุกัญญา เพชรอุเทน
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านธาตุ
โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางสาวสุกัญญา เพชรอุเทน
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านธาตุ

โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางสาวอมรรัตน์ กิติศรีวรพันธุ์
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านคำฮาก
โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางสาวอมรรัตน์ กิติศรีวรพันธุ์
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านคำฮาก

โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางสาวอริสา จันทะขิน
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านธาตุ
โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางสาวอริสา จันทะขิน
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านธาตุ

โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางสาววาสิฏฐี ชนะดิษฐ์
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านโพน
โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางสาววาสิฏฐี ชนะดิษฐ์
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านโพน

โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางสาวธารารัตน์ นามบุตร
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านนาผักปอด
โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางสาวธารารัตน์ นามบุตร
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านนาผักปอด

โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางสาวสุธิดา นครังสุ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์และบันทึกข้อมูล
โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางสาวสุธิดา นครังสุ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์และบันทึกข้อมูล

โทร : 042-050212 ต่อ 18
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
(นายสุภวิทย์ พรรณวงศ์)
นายก อบต.โนนตาล
(นายสุภวิทย์ พรรณวงศ์)
นายก อบต.โนนตาล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร