องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนตาล
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ขอเชิญร่วม โหลด แอปพลิเคชั่น "ThaiD" Thai Digital Identity หรือ #ไทยดี มิติใหม่แห่งการทำธุรกรรมภาครัฐและเอกชนผ่านทางดิจิทัล สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
photo เรียนเจ้าของป้าย..อย่าลืมยื่นแบบและชำระภาษีป้ายภายในระยะเวลาที่กำหนดนะคะ...ถ้าพ้นกำหนดระยะเวลา...จะมีเงินเพิ่มนะคะ!!!
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
find_in_page ประกาศสมัครนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
photo ขอเชิญร่วมนมัสการพระนอนในเทศกาลแห่พระเล่นน้ำ ในวันที่ 9-11 เมษายน 2566 ณ วัดอรัญลัฏฐิวัน
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
photo เปิดรับสมัครแข่งขันฟุตบอล "ไทโนนตาลคัพ ครั้งที่ 1"
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
photo ประชาสัมพันธ์ขอเชิญสมาชิกเกษตรกรที่ลงทะเบียนเกษตรกร เลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกร ประเภทผู้แทนเขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอท่าอุเทน
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
photo แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(ภายนอก)ของการบริหารส่วนตำบลโนนตาลในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันกรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษพ.ศ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
photo ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
photo ประชาสัมพันธ์ ภาษีป้าย ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
photo แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระประชวร ฉบับที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศ ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (กิจกรรม 5 ส.) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ข้อมุลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
photo poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
photo ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการสรรหา ให้เข้ารับการสอบคัดเลือกในวันที่ 19 ก.ค.2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างพ.ศ 2562 ประจำปี พ.ศ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
1 - 20 (ทั้งหมด 110 รายการ) 1 2 3 4 5 6