องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนตาล
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
photo ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
photo ประกาศ ยื่นแบบและแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
photo ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2567 (ภ.ด.ส.3) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
photo ประกาศเปลี่ยนแปลง กำหนดการออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ตาม “โครงการออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2567" poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา และเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
photo ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนกรณีร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร รับฟังความคิดเห็นระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
photo ประกาศขยายระยะเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล เรื่อง ออกสำรวจภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
photo ประชาสัมพันธ์งดการเผาตอซังข้าวและฟางข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยว poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
photo การฟื้นฟูและอนุรักษ์ดิน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
photo ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อน เพื่อออกให้บริการรับชำระภาษี ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566 กำหนดการตามเอกสารแนบท้ายคะ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
photo ❌#กลโกงมิจฉาชีพ❌ #แก๊งคอลเซ็นต์เตอร์ปลอมหนังสือที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
photo ขอเชิญร่วม โหลด แอปพลิเคชั่น "ThaiD" Thai Digital Identity หรือ #ไทยดี มิติใหม่แห่งการทำธุรกรรมภาครัฐและเอกชนผ่านทางดิจิทัล สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file ประกาศลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
photo เรียนเจ้าของป้าย..อย่าลืมยื่นแบบและชำระภาษีป้ายภายในระยะเวลาที่กำหนดนะคะ...ถ้าพ้นกำหนดระยะเวลา...จะมีเงินเพิ่มนะคะ!!! poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
find_in_page ประกาศสมัครนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
1 - 20 (ทั้งหมด 130 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7