องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนตาล
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล 64/1 หมู่ 2 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120 โทร. 042 - 050121 โทรสาร. 042 - 050213

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
find_in_page คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
ชื่อเรื่อง: คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล   ชื่อไฟล์: /index/add_file/
photo ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล ใหม่ หมู่ที่ 5 บ้านกุดกุ่มใหญ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
ชื่อเรื่อง: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล ใหม่ หมู่ที่ 5 บ้านกุดกุ่มใหญ่
ชื่อไฟล์: 3flpbCAWed31705.jpg
photo ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาลที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
ชื่อเรื่อง: ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาลที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 5
ชื่อไฟล์: c7wZAEqMon50237.jpg
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้ายประจำปีพ.ศ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
ชื่อเรื่อง: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้ายประจำปีพ.ศ 2565
ชื่อไฟล์: PYma8ZKWed101320.jpg
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
ชื่อเรื่อง: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565    ชื่อไฟล์: aZ3HolNWed23758.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
1 - 5 (ทั้งหมด 81 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายคฑาเทพ วดีศิริศักดิ์
นายก อบต.โนนตาล
โทร : 042-050212 ต่อ
นายคฑาเทพ วดีศิริศักดิ์
นายก อบต.โนนตาล
โทร : 042-050212 ต่อ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กองทุนหลักประกันสุภาพตำบลโนนตาล
folder งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนตาล
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 953