องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนตาล
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
account_box คณะผู้บริหาร
(นายคฑาเทพ วดีศิริศักดิ์)
นายก อบต.โนนตาล
โทร : 084-9549745
(นายวัน อุเทนจันทร์)
รองนายก อบต.โนนตาล
โทร : 090-3750889
(นายเอี่ยม วรรณสา)
รองนายก อบต.โนนตาล
โทร : 080-9254061
(นายสัญญา บุพศิริ)
เลขานุการนายก อบต.โนนตาล
โทร : 093-4805524