องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนตาล
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล 64/1 หมู่ 2 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120 โทร. 042 - 050121 โทรสาร. 042 - 050213

account_box คณะผู้บริหาร
(นายคฑาเทพ วดีศิริศักดิ์)
นายก อบต.โนนตาล
โทร : 084-9549745
(นายคฑาเทพ วดีศิริศักดิ์)
นายก อบต.โนนตาล
โทร : 084-9549745
(นายวัน อุเทนจันทร์)
รองนายก อบต.โนนตาล
โทร : 090-3750889
(นายวัน อุเทนจันทร์)
รองนายก อบต.โนนตาล
โทร : 090-3750889
(นายเอี่ยม วรรณสา)
รองนายก อบต.โนนตาล
โทร : 080-9254061
(นายเอี่ยม วรรณสา)
รองนายก อบต.โนนตาล
โทร : 080-9254061
(นายสัญญา บุพศิริ)
เลขานุการนายก อบต.โนนตาล
โทร : 093-4805524
(นายสัญญา บุพศิริ)
เลขานุการนายก อบต.โนนตาล
โทร : 093-4805524
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายคฑาเทพ วดีศิริศักดิ์
นายก อบต.โนนตาล
โทร : 042-050212 ต่อ
นายคฑาเทพ วดีศิริศักดิ์
นายก อบต.โนนตาล
โทร : 042-050212 ต่อ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กองทุนหลักประกันสุภาพตำบลโนนตาล
folder งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนตาล
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 1,002