องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนตาล
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล 64/1 หมู่ 2 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120 โทร. 042 - 050121 โทรสาร. 042 - 050213

account_box สมาชิกสภา
(ร.ต.ท.สงวนชัย ภะวะ)
ประธานสภา
โทร : 090-3484981
(ร.ต.ท.สงวนชัย ภะวะ)
ประธานสภา
โทร : 090-3484981
(นายยุทธพล อุสาพรหม)
รองประธานสภา
โทร : 091-7690323
(นายยุทธพล อุสาพรหม)
รองประธานสภา
โทร : 091-7690323
(นางสาวสุธิดา วงศ์กิติ)
เลขานุการสภา
โทร : 095-7735911
(นางสาวสุธิดา วงศ์กิติ)
เลขานุการสภา
โทร : 095-7735911
(นางพัชรินทร์ เพ็ชรสิงห์หาญ)
ส.อบต.หมู่ที่ 1
(นางพัชรินทร์ เพ็ชรสิงห์หาญ)
ส.อบต.หมู่ที่ 1
นางนวลระหง ชูชีพ
ส.อบต.หมู่ที่ 2
โทร : 083-3354996
นางนวลระหง ชูชีพ
ส.อบต.หมู่ที่ 2

โทร : 083-3354996
(นายคนินทร์ ไสน์แสง)
ส.อบต.หมู่ที่ 3
โทร : 096-0194113
(นายคนินทร์ ไสน์แสง)
ส.อบต.หมู่ที่ 3

โทร : 096-0194113
(นางสาวนุธิดา วงศ์กิติ)
ส.อบต.หมู่ที่ 4
โทร : 095-7735911
(นางสาวนุธิดา วงศ์กิติ)
ส.อบต.หมู่ที่ 4

โทร : 095-7735911
(นายกิติศักดิ์ กิติศรีวรพันธุ์)
ส.อบต.หมู่ที่ 5
โทร : 064-1360749
(นายกิติศักดิ์ กิติศรีวรพันธุ์)
ส.อบต.หมู่ที่ 5

โทร : 064-1360749
(นายกิติศักดิ์ วะชุม)
ส.อบต.หมู่ที่ 6
โทร : 065-2161737
(นายกิติศักดิ์ วะชุม)
ส.อบต.หมู่ที่ 6

โทร : 065-2161737
(นางลักขณา เขื่อนแก้ว)
ส.อบต.หมู่ที่ 7
โทร : 081-1175542
(นางลักขณา เขื่อนแก้ว)
ส.อบต.หมู่ที่ 7

โทร : 081-1175542
(นางปราณี บุสุวะ)
ส.อบต.หมู่ที่ 8
โทร : 091-0544536
(นางปราณี บุสุวะ)
ส.อบต.หมู่ที่ 8

โทร : 091-0544536
(ร.ต.ท.สงวนชัย ภะวะ)
ส.อบต.หมู่ที่ 9
โทร : 090-3484981
(ร.ต.ท.สงวนชัย ภะวะ)
ส.อบต.หมู่ที่ 9

โทร : 090-3484981
(นางสาวสุธิสา คาระวงศ์)
ส.อบต.หมู่ที่ 10
โทร : 082-1395900
(นางสาวสุธิสา คาระวงศ์)
ส.อบต.หมู่ที่ 10

โทร : 082-1395900
(นางทุมมี คาระวงค์)
ส.อบต.หมู่ที่ 11
โทร : 089-4568789
(นางทุมมี คาระวงค์)
ส.อบต.หมู่ที่ 11

โทร : 089-4568789
(นางกาญติมา ประพัสราง)
ส.อบต.หมู่ที่ 12
โทร : 082-8394103
(นางกาญติมา ประพัสราง)
ส.อบต.หมู่ที่ 12

โทร : 082-8394103
(นายยุทธพล อุสาพรหม)
ส.อบต.หมู่ที่ 13
โทร : 091-7690323
(นายยุทธพล อุสาพรหม)
ส.อบต.หมู่ที่ 13

โทร : 091-7690323
(นายวัชระ ภะวะ)
ส.อบต.หมู่ที่ 14
โทร : 063-6264865
(นายวัชระ ภะวะ)
ส.อบต.หมู่ที่ 14

โทร : 063-6264865
(นางศศิธร กวนศักดิ์)
ส.อบต.หมู่ที่ 15
โทร : 084-4038069
(นางศศิธร กวนศักดิ์)
ส.อบต.หมู่ที่ 15

โทร : 084-4038069
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายคฑาเทพ วดีศิริศักดิ์
นายก อบต.โนนตาล
โทร : 042-050212 ต่อ
นายคฑาเทพ วดีศิริศักดิ์
นายก อบต.โนนตาล
โทร : 042-050212 ต่อ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กองทุนหลักประกันสุภาพตำบลโนนตาล
folder งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนตาล
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 976