องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนตาล
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล 64/1 หมู่ 2 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120 โทร. 042 - 050121 โทรสาร. 042 - 050213


กองทุนหลักประกันสุภาพตำบลโนนตาล
folder งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนตาล

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 40
เมื่อวาน 242
เดือนนี้ 5,445
เดือนที่แล้ว 7,935
ทั้งหมด 25,819

account_box สมาชิกสภา

(นายสนั่น นครังสุ)
ประธานสภา
(นายสนั่น นครังสุ)
ประธานสภา
(นางฐิติทิพย์ กิติศรีวรพันธุ์)
รองประธานสภา
(นางฐิติทิพย์ กิติศรีวรพันธุ์)
รองประธานสภา
(นางรัตนาภรณ์ สาระวิถี)
เลขานุการสภา
(นางรัตนาภรณ์ สาระวิถี)
เลขานุการสภา
(นางพัชรินทร์ เพ็ชรสิงห์หาญ)
ส.อบต.หมู่ที่ 1
(นางพัชรินทร์ เพ็ชรสิงห์หาญ)
ส.อบต.หมู่ที่ 1
(นายสัญญา บุพศิริ)
ส.อบต.หมู่ที่ 1
(นายสัญญา บุพศิริ)
ส.อบต.หมู่ที่ 1
(นายชวลิต บุพศิริ)
ส.อบต.หมู่ที่ 2
(นายชวลิต บุพศิริ)
ส.อบต.หมู่ที่ 2
นายสนั่น นครังสุ
ส.อบต.หมู่ที่ 2
นายสนั่น นครังสุ
ส.อบต.หมู่ที่ 2
(นายเอี่ยม วรรณษา)
ส.อบต.หมู่ที่ 3
(นายเอี่ยม วรรณษา)
ส.อบต.หมู่ที่ 3
(นายคมศร บุพศิริ)
ส.อบต.หมู่ที่ 3
(นายคมศร บุพศิริ)
ส.อบต.หมู่ที่ 3
(นายสงวน พุทธิสัย)
ส.อบต.หมู่ที่ 4
(นายสงวน พุทธิสัย)
ส.อบต.หมู่ที่ 4
(นายถาวร กิติศรีวรพันธุ์)
ส.อบต.หมู่ที่ 4
(นายถาวร กิติศรีวรพันธุ์)
ส.อบต.หมู่ที่ 4
(นางฐิติทิพย์ กิติศรีวรพันธุ์)
ส.อบต.หมู่ที่ 5
(นางฐิติทิพย์ กิติศรีวรพันธุ์)
ส.อบต.หมู่ที่ 5
(นางพอดี ประพัสรางค์)
ส.อบต.หมู่ที่ 6
(นางพอดี ประพัสรางค์)
ส.อบต.หมู่ที่ 6
(นายชัชวาล ชาวดอน)
ส.อบต.หมู่ที่ 6
(นายชัชวาล ชาวดอน)
ส.อบต.หมู่ที่ 6
(นางลักขณา เขื่อนแก้ว)
ส.อบต.หมู่ที่ 7
(นางลักขณา เขื่อนแก้ว)
ส.อบต.หมู่ที่ 7
(นางนิตยา สุวรรณมาโจ)
ส.อบต.หมู่ที่ 7
(นางนิตยา สุวรรณมาโจ)
ส.อบต.หมู่ที่ 7
(นายปราโมทย์ พันธุ์เมือง)
ส.อบต.หมู่ที่ 8
(นายปราโมทย์ พันธุ์เมือง)
ส.อบต.หมู่ที่ 8
(นายนริน สุวรรณมาโจ)
ส.อบต.หมู่ที่ 8
(นายนริน สุวรรณมาโจ)
ส.อบต.หมู่ที่ 8
(นายวิสิทธิ์ บุตตะ)
ส.อบต.หมู่ที่ 9
(นายวิสิทธิ์ บุตตะ)
ส.อบต.หมู่ที่ 9
(นายมานพ ชนะดิษฐ์)
ส.อบต.หมู่ที่ 9
(นายมานพ ชนะดิษฐ์)
ส.อบต.หมู่ที่ 9
(นายวัน อุเทนจันทร์)
ส.อบต.หมู่ที่ 10
(นายวัน อุเทนจันทร์)
ส.อบต.หมู่ที่ 10
(นายไพวัลย์ แพงมาลา)
ส.อบต.หมู่ที่ 10
(นายไพวัลย์ แพงมาลา)
ส.อบต.หมู่ที่ 10
(นายอรรถพล สงฆ์อินทร์)
ส.อบต.หมู่ที่ 11
(นายอรรถพล สงฆ์อินทร์)
ส.อบต.หมู่ที่ 11
(นางทุมมี คาระวงค์)
ส.อบต.หมู่ที่ 11
(นางทุมมี คาระวงค์)
ส.อบต.หมู่ที่ 11
(นายสมดี ประพัสรางค์)
ส.อบต.หมู่ที่ 12
(นายสมดี ประพัสรางค์)
ส.อบต.หมู่ที่ 12
(นายสมชาย จักรพิมพ์)
ส.อบต.หมู่ที่ 12
(นายสมชาย จักรพิมพ์)
ส.อบต.หมู่ที่ 12
(นายสมชาย เพชรอุเทน)
ส.อบต.หมู่ที่ 13
(นายสมชาย เพชรอุเทน)
ส.อบต.หมู่ที่ 13
(นายศรีวันชัย อนุญาหงส์)
ส.อบต.หมู่ที่ 13
(นายศรีวันชัย อนุญาหงส์)
ส.อบต.หมู่ที่ 13
(นางรัชนี พิมพ์พันธ์)
ส.อบต.หมู่ที่ 14
(นางรัชนี พิมพ์พันธ์)
ส.อบต.หมู่ที่ 14
(นายปราโมทย์ ศิริญาติ)
ส.อบต.หมู่ที่ 14
(นายปราโมทย์ ศิริญาติ)
ส.อบต.หมู่ที่ 14
(นางศศิธร กวนศักดิ์)
ส.อบต.หมู่ที่ 15
(นางศศิธร กวนศักดิ์)
ส.อบต.หมู่ที่ 15
(นายณัฐวุฒิ พรมสุ้ย)
ส.อบต.หมู่ที่ 15
(นายณัฐวุฒิ พรมสุ้ย)
ส.อบต.หมู่ที่ 15
บุคลากรภายใน
4 ผู้บริหารองค์กร
(นายสุภวิทย์ พรรณวงศ์)
นายก อบต.โนนตาล
(นายสุภวิทย์ พรรณวงศ์)
นายก อบต.โนนตาล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร