messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก
account_box กองช่าง
นายพรชัย รัตนวงศ์ปาน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 042-050212 ต่อ 11
- ว่าง -
นายช่างโยธา
โทร : 083-7830889
นางสาวปรันดา นครังสุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 042-050212 ต่อ 11
นายเริงชัย นครังสุ
ผู้ช่วยช่างโยธา
โทร : 042-050212 ต่อ 11
นายนิสิต สุวรรณศักดิ์
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
โทร : 042-050212 ต่อ 11
นายอภิชาติ วดีศิิริศักดิ์
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
โทร : 042-050212 ต่อ 11