องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนตาล
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล 64/1 หมู่ 2 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120 โทร. 042 - 050121 โทรสาร. 042 - 050213


กองทุนหลักประกันสุภาพตำบลโนนตาล
folder งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนตาล

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 44
เมื่อวาน 246
เดือนนี้ 5,449
เดือนที่แล้ว 7,939
ทั้งหมด 25,823

account_box สำนักปลัด

นายสุวรรณ วงค์ใหญ่
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
นายสุวรรณ วงค์ใหญ่
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
จ่าเอกชารี สุขบัติ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
จ่าเอกชารี สุขบัติ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
นางสาวจันทร์สมร วรรณษา
นิติกรชำนาญการ
นางสาวจันทร์สมร วรรณษา
นิติกรชำนาญการ
นายประสิทธิ์ วงจวง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายประสิทธิ์ วงจวง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวสุนิสา ภูมิชัย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวสุนิสา ภูมิชัย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวจริยา ประสานตรี
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน
นางสาวจริยา ประสานตรี
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน
นายธนวัฒน์ ต่อซอน
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายธนวัฒน์ ต่อซอน
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายวรกานต์ มีแวว
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายวรกานต์ มีแวว
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวกนกทิพย์ สุวรรณมาโจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวกนกทิพย์ สุวรรณมาโจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวธนาพร สุวรรณมาโจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาวธนาพร สุวรรณมาโจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาวรัตติยา กวนคำอุ้ย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาวรัตติยา กวนคำอุ้ย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาวณัฏฐนันท์ ชนะดิษฐ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวณัฏฐนันท์ ชนะดิษฐ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายวุฒชัย เสนาศรี
พนักงานขับรถ
นายวุฒชัย เสนาศรี
พนักงานขับรถ
นายภานุพงค์ ท่าเข
พนักงานขับรถ
นายภานุพงค์ ท่าเข
พนักงานขับรถ
นายชลวิทย์ สิงห์เงา
พนักงานขับรถ
นายชลวิทย์ สิงห์เงา
พนักงานขับรถ
นายกิติศักดิ์ กิติศรีวรพันธุ์
พนักงานดับเพลิง
นายกิติศักดิ์ กิติศรีวรพันธุ์
พนักงานดับเพลิง
นายพสิษฐ์ จันทะขิน
พนักงานดับเพลิง
นายพสิษฐ์ จันทะขิน
พนักงานดับเพลิง
นายจักรกฤษณ์ ฤทธิแผลง
พนักงานขับรถ
นายจักรกฤษณ์ ฤทธิแผลง
พนักงานขับรถ
นายเอกพงศ์ ศรีมงคล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายเอกพงศ์ ศรีมงคล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายถาวร พรม
นักการภารโรง
นายถาวร พรม
นักการภารโรง
นายอภิสิทธิ์ สุวรรณมาโจ
นักการภารโรง
นายอภิสิทธิ์ สุวรรณมาโจ
นักการภารโรง
นายเฉลิมชัย ศรีมงคล
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์และบันทึกข้อมูล
นายเฉลิมชัย ศรีมงคล
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์และบันทึกข้อมูล
นางพรสวรรค์ ขวัญเมือง
แม่บ้าน
นางพรสวรรค์ ขวัญเมือง
แม่บ้าน
บุคลากรภายใน
4 ผู้บริหารองค์กร
(นายสุภวิทย์ พรรณวงศ์)
นายก อบต.โนนตาล
(นายสุภวิทย์ พรรณวงศ์)
นายก อบต.โนนตาล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร