messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนตาล
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางรัตนาภรณ์ สาระวิถี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
โทร : 042-050212 ต่อ 14
- ว่าง -
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
โทร : 042-050212 ต่อ 11
นายจิรพัฒน์ เชื้อตาวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 042-050212 ต่อ 11
นางพิศมัย สุวรรณรอ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 042-050212 ต่อ 17
นายสุวรรณ วงค์ใหญ่
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 042-050212 ต่อ 18
นายพรชัย รัตนวงศ์ปาน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 042-050212 ต่อ 16