องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนตาล
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล 64/1 หมู่ 2 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120 โทร. 042 - 050121 โทรสาร. 042 - 050213

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
find_in_page คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล grade
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
photo ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล ใหม่ หมู่ที่ 5 บ้านกุดกุ่มใหญ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
photo ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาลที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้ายประจำปีพ.ศ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
บุคลากรภายใน
chat_bubble ผู้บริหารองค์กร
นายคฑาเทพ วดีศิริศักดิ์
นายก อบต.โนนตาล
โทร : 042-050212 ต่อ
นายคฑาเทพ วดีศิริศักดิ์
นายก อบต.โนนตาล
โทร : 042-050212 ต่อ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กองทุนหลักประกันสุภาพตำบลโนนตาล
folder งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนตาล
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 957