องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนตาล
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล 64/1 หมู่ 2 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120 โทร. 042 - 050121 โทรสาร. 042 - 050213

folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file รายงานการประชุม สภาสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 14 สิหาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 12 มิถุนายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 14 สิหาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา ประจำปี 2562 วันที่ 29 สิหาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 วันที่ 16 ธันวาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 9 มีนาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล 12 ต.ค.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล 29 ส.ค.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล 27 ส.ค.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล 10 ส.ค.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล 11 เม.ย.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล 26 ม.ค.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189 |
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายคฑาเทพ วดีศิริศักดิ์
นายก อบต.โนนตาล
โทร : 042-050212 ต่อ
นายคฑาเทพ วดีศิริศักดิ์
นายก อบต.โนนตาล
โทร : 042-050212 ต่อ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กองทุนหลักประกันสุภาพตำบลโนนตาล
folder งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนตาล
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 1,040