องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนตาล
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล 64/1 หมู่ 2 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120 โทร. 042 - 050121 โทรสาร. 042 - 050213

กองทุนหลักประกันสุภาพตำบลโนนตาล
folder งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนตาล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 703
folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file รายงานการประชุม สภาสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 14 สิหาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 12 มิถุนายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 14 สิหาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา ประจำปี 2562 วันที่ 29 สิหาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 วันที่ 16 ธันวาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 9 มีนาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล 12 ต.ค.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล 29 ส.ค.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล 27 ส.ค.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล 10 ส.ค.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล 11 เม.ย.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล 26 ม.ค.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137 |
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสุภวิทย์ พรรณวงศ์)
นายก อบต.โนนตาล
(นายสุภวิทย์ พรรณวงศ์)
นายก อบต.โนนตาล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร