องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนตาล
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
folder ประกาศ สภา อบต.
insert_drive_file ประกาศ ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศ การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล สมัยสามัญที่ 3/ 2565 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศ ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล พ.ศ2565
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศ การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล สมัยสามัญที่ 2/ 2565 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 และ สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศ การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล สมัยสามัญที่ 1/ 2565 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศ เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศ เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาลสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภาองค์กาบริหารส่วนตำบลโนนตาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ส.2565 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจำปี พ.ส.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศ แต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล สมัยสามัญที่ 2/ 2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล สมัยสามัญที่ 2/ 2564 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล สมัยวิสามัญที่ 2/ 2564 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล สมัยวิสามัญที่ 1/ 2564 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล สมัยวิสามัญที่ 1/ 2564 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล สมัยสามัญที่ 1/ 2564 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
photo การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล สมัยสามัญที่ 2/ 2563 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158
photo การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล สมัยสามัญที่ 2/ 2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158
photo การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล สมัยวิสามัญที่ 1/ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
1 - 20 (ทั้งหมด 31 รายการ) 1 2