messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนตาล
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
folder ภาษีป้าย
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล เรื่อง ออกสำรวจภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
เรียนเจ้าของป้าย..อย่าลืมยื่นแบบและชำระภาษีป้ายภายในระยะเวลาที่กำหนดนะคะ...ถ้าพ้นกำหนดระยะเวลา...จะมีเงินเพิ่มนะคะ!!! poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
ประชาสัมพันธ์ ภาษีป้าย ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177
ประชาสัมพันธ์...การยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีป้ายประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207
เอกสารแนะนำภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167
แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บป้าย ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167
แต่งตั้งเจ้าพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล ตามโครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161
ประกาศ การชำระภาษีป้าย ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจัดเก็บภาษีป้าย ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1