องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนตาล
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นบ้านตาล - บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ ๒ ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นผู้ช่วยแอร์ หมู่ที่ ๓ ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นดอนกระธาตุ หมู่ที่ ๑๕ ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๔๘๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๑ (เส้นบ้านนางหนู ประพัสรางค์ ถึง บ้านนายสุรพล ๒ ฝั่ง) ระยะที่ ๑ ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ยาว ๗๕ เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะที่ ๒ ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร พร้อมบ่อพัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นห้วยกุดหอ - สวนนายยกเกียรติ หมู่ที่ ๓ ผิวจราจรลูกรัง ปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๘๔๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นห้วยกระเม็ด หมู่ที่ ๓ ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นห้วยทราย หมู่ที่ ๑ ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๔๘๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ซ่อมแซมคันดินสไลด์ (ห้วยตับแฮด) บ้านโพน หมู่ที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายไวนิล) จำนวน ๑ ป้าย เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานแข่งขันเรือกีบประเพณีออกพรรษาตำบลโนนตาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างเหมาบริการเย็บปก เข้าเล่ม ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อถังน้ำพลาสติก จำนวน ๖ ถัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำฮาก หมู่ที่ ๑๐ ประตูรั้ว ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร รั้วขนาดสูง ๑.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๑๔๑.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ (ชักโครก , สายฉีดชำระ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๑๖๐ นครพนม ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพน หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๑.๓๐ เมตร ยาว ๑.๘๐ เมตร (๓ ห้อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาผักปอด หมู่ที่ ๓ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โนนตาลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาล หมู่ที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๗๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างซ่อมแซมปรับปรุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธาตุ หมู่ที่ ๑๔ ประตูรั้ว ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร รั้วขนาดสูง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร เย็บปก เข้าเล่ม เพื่อใช้งานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๕ แห่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาล ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างโครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พััฒนาเด็กเล็กบ้านธาตุ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างโครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พััฒนาเด็กเล็กบ้านธาตุ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๔ รายการ เพื่อใช้ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาผักปอด ประจำเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ ของสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำฮาก ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านธาตุ หมู่ที่ ๑๔ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๑๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาล หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๑๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นข้าง รพ.สต.โนนตาล) หมู่ที่ ๘ ผิวจราจรกว้าง ๒ เมตร ยาว ๖๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๓๘ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นนายเสถียร-บ้านนายสมพร ยุบัว) หมู่ที่ ๘ ผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๙๔ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นนายประพันธ์ ถึงทางหลวงชนบท ๒๐๒๘ โพนสวรรค์ - ท่าอุเทน) หมู่ที่ ๖ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๑๒ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นนายธีรัช สุวรรณมาโจ) หมู่ที่ ๘ ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๕๙ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ (เส้นบ้านผู้ใหญ่บ้าน) ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๘ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นนายราศี โอกละคร - บ้านนายสวงเดช) หมู่ที่ ๘ ช่วงที่ ๑ ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นป่าช้า) หมู่ที่ ๑๒ ผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๓๒ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านโพน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕๕ ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ บ่อ ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถกระเช้า ยี่ห้อ ฮีโน่ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๗๗๘ นครพนม ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำเส้นบ้านคุณยุพินถึงแยกหนองแสง (๑ ฝั่ง) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๖๕ เมตร บ้านน้อยทวย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำรอบหมู่บ้าน คสล. เส้นหลังป่าช้า หมู่ที่ ๘ จำนวน ๔ จุด พร้อมบ่อพัก ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้อวัสดุการศึกษา ตามโครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน(สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อวัสดุการศึกษาตามโครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อวัสดุการศึกษาตามโครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อวัสดุการศึกษาตามโครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (สื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำฮาก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อวัสดุการศึกษาตามโครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (สื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา และ เครื่องเล่นพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาผักปอด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๒ ชุด (แบบหล่อคอนกรีตทรงเหลี่ยม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ของทางราชการ (เช็คระยะ) หมายเลขทะเบียน กง ๑๔๑๖ นครพนม ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนของโรงเรียนในเขตตำบลโนนตาล จำนวน ๕ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ แห่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างโครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาผักปอด ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
1 - 50 (ทั้งหมด 631 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13